Om Askholm

Alment praktiserende advokatfirma med mange års erfaring, beliggende i Randers.

Sagsområdet er hovedsageligt koncentreret om:

Køb/salg af fast ejendom, almindelige retssager, børne- og skilsmissesager, testamenter og ægtepagter, gældssaneringssager, tvangsopløsning af selskaber, konkursboer, tvangsauktioner og inkasso samt øvrig rådgivning for private og mindre virksomheder.

Kontoret er beliggende i Randers bymidte, kun få min. gang fra såvel Retsbygninger, som kommunekontorer m.v

Tillid og samvittighedsfuldt arbejde er nøgleord for os!

Advokatfirmaet Askholm er:

 • Medlem af Danske Advokater, og en del af Advokatsamfundet
 • Medlem af Danske Procedureadvokater
 • Advokatfirmaet Askholm har tegnet advokatansvarsforsikring for kr. 2.500.000,00 pr. forsikringsår og advokatgaranti for kr. 5.000.000,00 i HDI-Gerling Forsikring under policenummer VAS 10000124

Tom Askholm (H)

 • Advokat, Møderet for Højesteret
 • Cand. Jur. fra Århus Universitet i 1983
 • Beskikkelse som advokat  fra 1986
 • Møderet for Landsret i 1988
 • Møderet for Højesteret 1993
 • Har siden 2004 drevet selvstændig advokat virksomhed
 • Fast medhjælper i Gældssaneringsager ved Skifteretten i Randers (Haft over 300 sager)
 • Antaget advokat for Gældsstyrelsen i konkurssager
Advokatfirmaet Askholm-Tom Askholm