Links

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
www.erhvervsstyrelsen.dk

Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringerne med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.

Retsinformation
www.retsinformation.dk

Retsinformation.dk er et nyt netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

Sparekassen-Djursland-Logo

Sparekassen Djursland
www.spardjurs.dk

Sparekassen Djursland er et pengeinstitut med rødder i nærområdet.

Sparekassen Djursland søger via bla. et menneskeligt ansigt at være et sundt og solidt pengeinstitut, der er tæt på, og ikke mindst præget af tillid, faglig kompetence og ordentlighed.

Sparekassen tager hurtige og kompetente beslutninger, og er altid til at få fat i.

Hos Sparekassen Djursland kan man forvente at møde den samme rådgiver hver gang. Deres rådgivere belønnes ikke for at sælge. Tilfredse og loyale kunder er det vigtigste for Sparekassen.

Sparekassen Djursland giver sig god tid til at tale sammen med og lytte til kunderne.

Virksomheder skal kunne vokse, og familier skal kunne leve. Mulighederne er der, hvis man vil og tør.

Nykredit

Nykredit
www.nykredit.dk

Nykredit er skabt af boligejerne – til boligejerne – med det klare mål at gøre det muligt for alle at eje deres eget hjem. Vi er foreningsstyret og kundestyret, og sådan har det været i 165 år.

Danske_advokater

Danske Advokater
www.danskeadvokater.dk

Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Vi organiserer advokatvirksomheder, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed.

logo_transparent_ADVOKAT SAMFUNDET

Advokatsamfundet
www.advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokatsamfundet omfatter godt 6.000 advokater i Danmark.

familieretshusetlogo

Familieretshuset
www.familieretshuset.dk

Brud i familien. Hvis du og din partner har valgt at gå fra hinanden, er der en række ting, I skal forholde jer til. Blandt andet hvordan I håndterer bruddet overfor børnene og hvordan I takler økonomien.

Situationen er forskellig, alt efter om I har børn, er gift, lever papirløst sammen eller måske allerede er separerede.

ankestyrelsen

Ankestyrelsen
www.ast.dk

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 klagesager hvert år. Vi udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.