Klage over advokaters handlemåde, eller salærer

Ønsker at klage

Såfremt en klient eller anden med retlig interesse heri, ønsker at klage over en advokats adfærd eller salær, kan dette ske til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefon: (+45) 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Telefontid:
Mandag-fredag
kl. 9.30 – 12.30

Hjemmeside

På hjemmesiden er anført de nærmere betingelser samt fremgangsmåden!