Såfremt en klient eller anden med retlig interesse heri, ønsker at klage over en advokats adfærd eller salær, kan dette ske til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 – 12.30

Hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

På hjemmesiden er anført de nærmere betingelser samt fremgangsmåden!